Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Zes speerpunten voor Berlaar, Heikant en Gestel

Zes speerpunten voor Berlaar, Heikant en Gestel
Lokaal @ Vlaams Belang

Nog enkele dagen en u kan de stembolletjes kleuren. Kies niet louter voor 'sympathieke' koppen en al zeker niet voor de mooipraters die Berlaar hebben bestuurd of denken te zullen besturen. Kies voor een programma dat zal uitgevoerd worden en voor mensen die garant staan voor dat programma. Kortom: kies Vlaams Belang.

Leen Vervoort, lijsttrekker gemeenteraad

Berlaar, Heikant, Gestel, van ONS

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten, in een gemeente waar we ons thuis voelen, dat is wat het Vlaams Belang wil. Vlaams Belang Berlaar zal dan ook een antwoord geven op vier fundamentele vragen: In wat voor gemeente willen we leven? Hoe willen we in onze gemeente leven? Hoe maken we onze gemeente leefbaar? Hoe kunnen we ons in onze gemeente ontplooien? Deze vragen leiden ons naar essentiële thema’s zoals het aanpakken van criminaliteit, zorgen voor veilig verkeer, bestrijden van armoede, wonen betaalbaar houden, ondersteunen van de lokale ondernemers, organiseren van sport en ontspanning, beschermen van onze cultuur.

Onze waarden, onze normen

Berlaar, Heikant, Gestel moeten ons Berlaar, Heikant, Gestel blijven. Het Vlaams Belang zet onze mensen weer op de eerste plaats. Wie hier woont, stelt onze taal, onze Vlaamse cultuur en westerse gewoonten voorop. Wie zich daarin vindt, nodigen we uit om met ons van Berlaar, Heikant en Gestel een fijne gemeente te maken. Een gemeente die we als ‘de onze’ herkennen. Een gemeente waar we ons thuis voelen.

Veilig doorheen de gemeente, te voet, met de fiets, maar ook met de wagen

Het Vlaams Belang kiest voor een mobiliteitsbeleid dat ruimte geeft aan fietsers en voetgangers, dat investeert in openbaar vervoer en ervoor zorgt dat dit toegankelijk is voor senioren, gehandicapten en mindervaliden, maar waarin toch plaats blijft voor de wagen. We kiezen voor een vlot, maar vooral een veilig verkeer. Berlaar moet daarvoor moderne technologieën inzetten, zoals sensoren die het debiet aan wagens en hun snelheid meten. ‘Smileyborden’ kunnen dan een gepaste, veilige snelheid aangeven. Uiteraard moet die worden gecontroleerd.

Stop inbraak en diefstal. Criminaliteit: kordate aanpak

Een inbraak is geen pretje, een opzettelijke beschadiging ook niet. Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de onveiligheid in Berlaar verhoogt. We willen dat de gemeente niet alleen techno-preventieve maatregelen tegen inbraak adviseert, maar ook aanbiedt. Informatienetwerken die zich richten op buurtbewoners, de horeca en winkeliers, dragen bij tot een grotere alertheid bij de inwoners en helpen feiten als inbraak en diefstal aan te pakken. Bij een incident dient, op elk moment, binnen de tien minuten een politieploeg ter plaatse te zijn.

Armoede opsporen, wonen betaalbaar houden

Armoede leeft overal. Dus ook in Berlaar. Een gemeentelijke Welzijnsdienst zoals het Vlaams Belang die ziet, gaat actief op zoek naar armoede en maakt mensen wegwijs in het kluwen van premies en rechten. Sociale woningen moeten in de eerste plaats dienen om onze eigen mensen een thuis te geven. Berlaarse gezinnen die recht hebben op een sociale woning maar op een lange wachtlijst staan, moeten een huursubsidie krijgen zodat zij toch in onze gemeente onderdak kunnen vinden. Bestaande sociale woningen moeten op tijd gerenoveerd worden. Ook wie een eigen huis heeft, maar een klein inkomen, moet op renovatiehulp kunnen rekenen.

Handelaars en horeca ondersteunen

De waarde van de kleinhandel voor onze gemeente is heel groot. Het Vlaams Belang wil dat Berlaar werk maakt van mooie winkelgebieden in het centrum en op de Hei. Het opwaarderen van de wekelijkse markt hoort daar zeker bij. Alles start met het opmaken van een omvattend middenstandsplan dat digitale ondersteuning integreert. Lokale taksen die de middenstand en horeca treffen, willen we bundelen en voorzien van een maximum plafond. De horeca willen we ook meer in gemeentelijke evenementen betrekken.

Ruimte voor sport en cultuur

Berlaar heeft cultuur in huis, maar geen cultuurzaal. Dat is een serieus gebrek. Een eigentijds cultuurcentrum op maat van Berlaar moet er komen. Onze gemeente heeft ook nood aan meer ruimte voor sport. We blijven pleiten voor het opnieuw inrichten van het terrein Doelvelden zodat daar, zonder dat de voetbal moet inboeten, meer sporten terecht kunnen. En voor de bouw van een nieuwe sporthal. Natuurlijk willen we daarbij de G-sporters en onze actieve senioren niet vergeten.