Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Veilig doorheen heel Berlaar, te voet, met de fiets, maar ook met de wagen

Veilig doorheen heel Berlaar, te voet, met de fiets, maar ook met de wagen
Lokaal @ Vlaams Belang
Het Vlaams Belang kiest voor een mobiliteitsbeleid dat ruimte geeft aan fietsers en voetgangers, dat investeert in openbaar vervoer en ervoor zorgt dat dit toegankelijk is voor senioren, gehandicapten en mindervaliden, maar waarin toch plaats blijft voor de wagen. We kiezen voor een vlot maar zeker ook voor veilig verkeer. Dit betekent in de eerste plaats dat aan oversteken waar fietsers voorrang hebben, de voorrangsregeling duidelijk moet worden aangegeven en fiets- en voetpaden afgescheiden en goed afgebakend moeten worden aangelegd. Waar de aanleg van een fietspad echt niet mogelijk is, kiezen we voor heel breed geschilderde fietssuggestiestroken. Zo wordt alleszins visueel duidelijk aangegeven dat de wagen daar ondergeschikt is aan de fiets. Het Vlaams Belang pleit ervoor dat op de uitgekozen doorgangswegen Berlaar moderne technologieën inzet, zoals sensoren die het debiet aan wagens en hun snelheid meten. ‘Smileyborden’ kunnen dan een gepaste, veilige snelheid aangeven. Uiteraard moet snelheid worden gecontroleerd. Maar vooral moeten straten in functie van de gewenste snelheid worden ingericht zodat er gewoon niet veel te hard kan worden gereden. Zeker voor straten zoals Stationsstraat en Dorpsstraat is dat belangrijk.

Zones met snelheidsbeperkingen van 30 km per uur moeten doordacht worden afgebakend anders holt de maatregel zichzelf uit. Met de idee om de gehele dorpskom zone-30 te maken mits permanente controle door middel van ANPR, willen sommige partijen de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente afschuiven. Het Vlaams Belang wil echter dat de gemeente als eerste de verantwoordelijkheid neemt en de straten waar een lage snelheid nodig is, daar naar inricht. Wie dan nog met hoge snelheid door die straten probeert te stuiven, moet uiteraard de volle rekening gepresenteerd krijgen. ANPR-controle in een zone-30 kan voor ons dus, mits … herinrichting.

Werner Van den Broeck, 7de kandidaat gemeenteraad