menu
Word Lid
Staatssecretaris de Moor moet belofte houden en het tijdelijke asielcentrum in Berlaar sluiten

Persmededeling n.a.v. opendeurdag asielcentrum in Berlaar

Staatssecretaris de Moor moet belofte houden en het tijdelijke asielcentrum in Berlaar sluiten

Morgen zaterdag organiseert het ‘noodopvangcentrum’ voor asielzoekers in Berlaar voor de tweede keer een opendeurnamiddag. De aanpak daarvan laat sterk uitschijnen dat dit nog lang een jaarlijks evenement zal zijn. Rondleidingen, hapjes en drankjes, sport- en dansinitiatie, springkastelen en optredens zijn niet echt ingrediënten van een asielcentrum dat ‘enkel de winter ’22-’23 zou overbruggen.

Tijdelijk ? Valse belofte !

Toen het asielcentrum in Berlaar in de zomer van 2022 opende, berichtte Fedasil over 80 centra verspreid over het land. Vandaag meldt Fedasil dat er naast de centra die worden beheerd door partners en de LOI’s (lokale opvanginitiatieven) die worden georganiseerd door de OCMW’s, zo'n 100 asielcentra actief zijn. Vlaams Belang Berlaar waarschuwde er bij de opening al voor dat de belofte van staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor dat het Berlaarse asielcentrum er enkel moest voor zorgen dat 750 asielzoekers de winter zouden kunnen doorkomen, vals was. Haar zoektocht naar nog veel meer opvangplaatsen was immers nog maar pas gestart.

Die zoektocht bracht haar al langs al dan niet operationele legerkazernes, loodsen van de civiele bescherming, oude schoolgebouwen, de kerkfabrieken en allerlei open ruimten om daar hele containerdorpen trachten neer te poten. Er borrelde ook de idee op om de bestaande LOI’s uit te breiden. Maar daar bleef het niet bij. Onlangs sloot ze een overeenkomst met haar CD&V-partijgenoot Vlaams minister van Jeugd Dalle om ook op sites van het Vlaams jeugdwerk opvangplaatsen voor asielzoekers in te richten. Constante daarin is dat ze zich steeds richt op onze steden en gemeenten waar de draagkracht voor de opvang van asielzoekers stilaan volledig wegebt. Vooral dan bij de inwoners. Wanneer haar zoektocht binnenkort compleet op zijn grenzen zal botsen, dan blijft er allicht maar één piste over: de bestaande asielcentra verder uit te breiden. Vlaams Belang Berlaar verwerpt die piste in alle geval. 750 Asielzoekers in Berlaar overstijgt nu al de draagkracht van onze gemeente.

Geen enkele kost voor de gemeente ? Valse belofte !

Tijdens de recente gemeenteraad stelde de Berlaarse burgemeester duidelijk dat staatssecretaris de Moor had aangegeven dat de gemeente noch het OCMW een financiële last van het asielcentrum zou dragen. Dat klopt momenteel nog slechts gedeeltelijk. Kosten voor de administratieve verwerking van allerlei documenten en personeelskosten zijn er alleszins al wel. Die kost zal nog verhogen wanneer asielzoekers erkend worden en op zoek gaan naar een eigen woning. Het Berlaarse OCMW zal dan het aanspreekpunt zijn. Mogelijk zal dit ook een effect hebben op het aantal steunaanvragen en de administratieve belasting van de diensten. Een kost voor Berlaar is er zeker.

Voor Vlaams Belang Berlaar is ook de maatschappelijke kost belangrijk. Momenteel staan er in Berlaar 250 personen op de wachtlijst voor een sociale woning. Het is niet meer dan logisch dat zij in aanmerking komen wanneer een woning in Berlaar beschikbaar is. Deze woningen voorbehouden voor asielzoekers zou de maatschappelijke kost van het asielcentrum voor de inwoners van Berlaar totaal onverantwoord verhogen.

Geen druk op het lokale dorpsleven ? Valse hoop van het gemeentebestuur !

Steeds meer inwoners vinden de merkbare aanwezigheid van de asielzoekers zeer intimiderend. Dat weten we uit de reacties van inwoners die bij de bestuursleden van Vlaams Belang Berlaar toekomen. Dat bankportalen zouden worden ingenomen voor gratis wifi, dat onoordeelkundig met fietsen en intussen ook elektrische steps wordt gereden, het stoort meer en meer inwoners. De fietsen zijn ook niet altijd in orde of helemaal niet op maat van de gebruiker. Verkeerskennis is duidelijk nog niet tot in het asielcentrum geraakt. Er wordt ook al twee keer zoveel verpakkingsafval opgeruimd door 'groene peters en meters' op de weg naar het asielcentrum dan een jaar geleden. En dan hebben we het nog niet gehad over de talrijke incidenten in het centrum waarvan politiesirenes met de regelmaat van een klok getuigen. Gemiddeld 6 keer per maand, met een piek van 14 keer in februari, moet de politie tussenkomen naar aanleiding van incidenten in het asielcentrum. Uitspraken van de burgemeester tijdens de gemeenteraad van september dat de incidenten meestal zijn uitgedoofd tegen dat de politie er is en de politie soms te snel wordt opgebeld, zijn allicht bedoeld om de feiten te minimaliseren. Niet ? De politie schat zelf wel realistisch in of tussenkomst nodig is of niet. Het feit dat medewerkers van het asielcentrum zelf de politie bellen, geeft eigenlijk al genoeg antwoord op die vraag.

Daarom herhaalt Vlaams Belang Berlaar zijn eis dat staatssecretaris de Moor haar belofte moet houden en het ‘tijdelijke’ asielcentrum in Berlaar nu moet sluiten.

Dirk Aras

Fractievoorzitter Vlaams Belang Berlaar

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF