menu
Word Lid
Bib in beeld

Het gebeurt uiterst zelden dat de voorzitter van de bibliotheekraad verstek laat gaan. Een tweetal weken geleden diende ons raadslid Dirk Aras, die ondervoorzitter van de Bib-raad is, de vergadering toch een keer voor te zitten. Een van de agendapunten omvatte de financiële middelen die de bibliotheekwerking volgend jaar zou nodig hebben om de werking te verzekeren. Die lagen vrij laag wat Dirk er toe aanzette om vanuit de voorzittersstoel een pleidooi te houden voor het introduceren van beeldschermen in de Berlaarse bibliotheek. Geen dure aangelegenheid maar voor de Berlaarse bibliotheek toch een opmerkelijke investering.

Uiteraard zouden de beelden in het teken staan van lezen en – waarom niet – cultuur in het algemeen. Ook zou bijvoorbeeld in de leeszaal een nieuwskanaal ter beschikking kunnen staan. Met een scherm of zes als start zou de bibliotheek kunnen evolueren van louter een resem boekenrekken naar een aantrekkelijk en meer op beleving gericht cultuurhuis.

Al snel werd door de raadsleden beslist dat beeld inderdaad een meerwaarde kan betekenen voor de Berlaarse Bib en werd de bibliothecaris gevraagd het voorstel concreter uit te werken.

Het Vlaams Belang in een voorzittersstoel, het kan positieve effecten geven …

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF